Τι είναι το C.E.A.;

Τι είναι το C.E.A.;

Το Κέντρο Μελετών Αυτογνωσίας (C.E.A.) αποτελείται από μία ομάδα ανθρώπων που ανήκουν σε διαφορετικές εθνικότητες, επαγγέλματα και κοινωνική προέλευση, που τους ενώνει όμως μία κοινή ανησυχία: να συμβάλουν στην διάδοση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων τις οποίες έχει ανάγκη ο κάθε άνθρωπος για να προοδεύσει σε επίπεδο ανθρώπινο, κοινωνικό, ψυχολογικό και πνευματικό.
Εφόσον είναι ένας σύλλογος με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, οι δραστηριότητες του διενεργούνται κατά τρόπο φιλανθρωπικό κι αλτρουιστικό, και δεν απαιτούν κάποιου είδους υποχρεωτική οικονομική συνδρομή για όσους συμμετέχουν σε αυτές.

Οι στόχοι και οι σκοποί του είναι η διάδοση προς κάθε ανθρώπινο ον, δίχως διαχωρισμούς φυλής, φύλου, θρησκείας, πεποιθήσεων ή κοινωνικής τάξης, της Ψυχολογίας της Αυτογνωσίας σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, όπως και υπερβατικών απόψεων της Ανθρωπολογίας, της Ιστορίας, της Κοσμολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Ηθικής, και της Ανατολικής Φιλοσοφίας. Αυτή η διάδοση πραγματοποιείται μέσα από διάφορα είδη δημοσίων δραστηριοτήτων όπως διαλέξεις, τμήματα εργασίας, μαθήματα, συνέδρια, σεμινάρια κι εκπαιδευτικά ταξίδια με στόχο την ανθρωπολογική έρευνα.

Επιπλέον το C.E.A. έχει ως θεμέλιο λίθο του το βαθύτερο σεβασμό των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του ατόμου, το σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων και της ιδιοσυγκρασίας του, της ιδεολογίας, των πεποιθήσεων, του τρόπου ζωής του, του τρόπου σκέψης του και των λοιπών προσωπικών χαρακτηριστικών του καθενός και του περιβάλλοντος του.
Αυτή η άμεση προβολή δίχως διακρίσεις κανενός είδους που έχει διατηρηθεί από την ίδρυση του που έγινε πριν από είκοσι και πλέον χρόνια, του επέτρεψε να έχει μία εξαιρετική αποδοχή κι ανάπτυξη, κι έτσι σήμερα έχει εξαπλωθεί σε διάφορες χώρες του κόσμου.

Τελευταία τροποποίηση στιςΣάββατο, 19 Σεπτέμβριος 2015 15:24